Vastuullisuus on jokapäiväisiä tekoja

Meillä Urbaserilla näemme vastuullisuuden käytännössä ja jokapäiväisten tekojen kautta. Emme suunnittele ja kehitä vain tulevaisuutta ja anna tehokkuuslupauksia, vaan toimimme arjessa näiden periaatteiden mukaisesti ja jalkautamme vastuullisuuden periaatteita jatkuvasti käytäntöön. Käsittelemme vastuullisuutta viidestä näkökulmasta, joihin voit tutustua tarkemmin alla olevista otsikoista.

Arvot

Yrityksemme menestys perustuu tehokkuuteen, luotettavuuteen, sekä asiantuntijapalvelua tarjoavaan, taitavaan ja sitoutuneeseen henkilöstöömme. Urbaserin toiminnan ydinarvoja ovat laatu, arvostus, tehokkuus ja ympäristö.Nämä arvot yhdistävät eri maissa ja eri kielillä viestivää monikulttuurista henkilöstöämme.

Lue lisää yrityksestämme myös yritys-sivulta.

Toimintapolitiikka ja sitoumukset

 • Täytämme jätekuljetus- ja ympäristöalan lainsäädännön sekä työturvallisuusmääräyksien vaatimukset
 • Toimintamme on sertifioitu: ISO 9001,ISO 14001, ISO 45001 ja ETJ+ (2019)
 • Noudatamme oikeudenmukaisuutta henkilöstöasioissa
 • Kehitämme työtapojamme jatkuvasti yhä turvallisemmiksi
 • Varmistamme henkilöstömme ammatillisen osaamisen koulutuksella
 • Jäsenyys ”Nolla tapaturmaa”-foorumilla
 • YTP:n työturvallisuus- ja  lainsäädäntö jaostoissa
 • Alan vaatimusten ja lainsäädännön aktiivinen seuranta; vaatimusten implementointi ohjelmistoihimme ja toimintatapoihimme

Työympäristö

 • Urbaserilaisia 340 henkilöä
 • Naisia 7%, johtoryhmässä 50%
 • Vakituisia: 89%
 • Toimihenkilöitä 14%
 • Toimialueena 16 toimipistettä Suomessa, Helsingistä – Ivaloon
 • Kalustossa 170 raskasta ajoneuvoa
 • Huolehdimme yksilöllisestä perehdytyksestä ja työhyvinvoinnista
 • Kannustamme taloudelliseen ja turvalliseen sekä tehokkaaseen ajotapaan
 • Palkitsemme hyvistä saavutuksista
 • Etätyöllä lisäämme työviihtyvyyttä
 • Monikulttuurisuus ja kielitaitoisuus on meille voimavara

Ympäristö ja energiatehokkuus

Kuljetusyrityksenä haluamme optimoida kuljetusmatkat ja jäteastioiden tyhjennysvälit siten, että aiheutamme toiminnallamme CO2-päästöjä mahdollisimman vähän. Keskeisenä päästöjen vähennyskeinona käytämme Traffilog-ajotapaseurantaa, jolla saavutamme säästöä polttoainekulutuksessamme. Lisäksi panostamme moderniin ja hyväkuntoiseen kalustoon sekä biokaasuautojen käyttöön.

Autamme saavuttamaan ympäristötavoitteet tuntemalla:

 • jätejakeiden CO2-päästöt
 • jätevirtojen jäljitettävyyden
 • jätteiden ja päästöjen vähentämismahdollisuudet
 • Kuljetamme vuodessa:
 • n. 300 000 tonnia eri jätejakeita
 • n. 7 milj. km
 • Vähennämme polttoainekulutustamme 7%  v. 2016 – 2025
 • Käytämme kuljetuksissamme Mapon-ajotapaseurantaa, jonka avulla vähemmämme kuljetusten polttoainekulutusta
 • Moderni kalusto, keski-ikä 36 kk
 • 13 uutta biokaasuautoa (H1/2022)

Sidosryhmät

Toimimme tiiviissä yhteistyössä useiden eri sidosryhmiemme kanssa ja huolehdimme meille yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta monialaisesti.

 • Viranomaiset: Lainsäädäntö, lupa-asiat, tilaajavastuun noudattaminen
 • Johto: Selkeät tavoitteet, resurssit, tuloksellinen työnteko, työn kehittäminen
 • Työntekijät: Kehittymismahdollisuudet, tasa-arvoisuus, työhyvinvointi
 • Potentiaaliset työntekijät: Alan kiinnostavin työpaikka
 • Vuokranantajat: Säännöllinen vuokranmaksu, energiatehokkuus
 • Yhdistykset: Asiantuntemus, ympäristöhuoltoalan kehittäminen
 • Työterveyshuolto: Työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen ja noudattaminen
 • Julkinen sektori: Urakkasopimuksen mukaiset jätehuoltopalvelut ja toimitusvarmuus
 • Ammattiliitot: Työntekijöiden oikeudet
 • Kauppa ja teollisuus: Kustannustehokkaat ja joustavat jätehuoltopalvelut
 • Omistajat: Omistuksen arvonnousu, osinkotuotto, avoin tiedottaminen
 • Alihankinta ja kumppanit: Toiminnan tukeminen ja kehittäminen
 • Urbaserin jäteautojen reittien varrella oleva ympäristö: Turvallinen liikennekäyttäytyminen, asiakaskokemus

Jätetään huomiselle vähemmän. #roskisrakkautta