Tapamme toimia

Urbaser Oy tuottaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa ympäristöalan palveluja elinkeinoelämälle ja julkisyhteisöille. Palveluiden kehittämisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa otamme huomioon asiakkaiden liiketoiminnallisten tavoitteiden lisäksi laatu-, ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteet sekä lakisääteiset vaatimukset.

Palveluamme ohjaa sertifioitu toimintajärjestelmä, joka perustuu ISO 14 001-, ISO 9001-, ISO 45 001  ja ETJ+ – standardeihin. Lataa sertifikaatit oheisista linkeistä: ISO 9001 ja 14 001, ISO 45 001 ja ETJ+

Toimintajärjestelmämme tarkoitus on varmistaa toimintamme laadun ja ympäristönsuojelun, energiatehokkuuden sekä työturvallisuuden korkea taso kaikissa työvaiheissa. Päämäärämme on tuottaa asiakkaillemme ympäristöystävällisiä, vastuullisia ja kustannustehokkaita ympäristöhuollon palveluita. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa etsimme heidän toimintaansa edistäviä toteuttamistapoja. Otamme toiminnassamme huomioon ympäristönsuojelun lisäksi työntekijöiden ja heidän edustajien sekä muiden sidosryhmiemme vaatimukset, tarpeet ja odotukset.

Huolehdimme henkilöstömme terveydestä ja hyvinvoinnista. Sitoudumme ennaltaehkäisemään työstä aiheutuvia vammoja ja terveyden heikentymistä sekä poistamaan vaaroja ja vähentämään työterveys- ja turvallisuusriskejä.

Näiden päämäärien saavuttamiseksi olemme asettaneet toiminnallemme mittareita, joiden tulokset katselmoidaan säännöllisesti toimintamme jatkuvan parantamisen edistämiseksi. Toimintapolitiikkamme näkyy kaikessa yrityksemme toiminnassa. Henkilöstöämme koulutetaan jatkuvasti päämääriemme edistämiseksi ja seuraamme aktiivisesti alan kehityshankkeita.

17.12.2018,
Jukka Koivisto

Toimitusjohtaja, Urbaser Oy