Normaliseringen i Stockholm fortsätter

Trots den olovliga strejken, blir avfallshämtningen i Stockholm som Urbaser ansvarar för, stadigt bättre.

I helgen har reklamationer blivit inhämtade, och idag är bilarna ute och kör på sina trakter. Vi klarar detta tack vare stor hjälp från andra avdelningar inom Urbaser och från externa aktörer, samt en stor insats från alla anställda inom Stockholmsavdelningen, både från kontorspersonalen och de miljöarbetare som inte deltar i den olovliga strejken.

Sedan den olovliga strejken startade har knappa personer valt att säga upp sina anställningar, och de flesta av dessa har inte återvänt till arbetet trots arbetsdomstolens dom. Dessa personer är vi igång med att ersätta. Vi har redan anställt ett stort antal personer och rekryteringsprocessen fortsätter. Även om situationen har blivit bättre kommer det dock att ta lite tid innan allt är normaliserat. Detta beror på att vi kommer anställa många nya miljöarbetare, och att flertalet av dessa inte kan börja sin anställning omedelbart, samt att när de börjar kommer det att ta viss tid för dem att hitta på sina trakter.

I tillägg skapar avsaknaden av ett komplett nyckelregister till soprummen problem, eftersom man inte vet vilka nycklar som passar var. Här behöver vi hjälp från Stockholms invånare. I artikeln under framgår det hur folk kan hjälpa till.

Inventeringen och registreringen av nycklarna till Stockholm soprum – vilket var det som utlöste strejken – har vi nu kommit i full gång med. Men det handlar om flera tusen nycklar och det kommer att ta tid innan vi har full översikt. Vi beklagar de problem som den olovliga strejken skapar för Stockholms invånare och vi arbetar hårt för att lösa situationen.

Admin Finland

Author Admin Finland

More posts by Admin Finland